ads

ตรวจหวย รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สถิติหวย 100 งวดล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

379

2 ครั้ง

127

194

245

250

282

364

375

447

485

562

578

595

606

927

984

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
31 ครั้ง

5

25 ครั้ง

2

22 ครั้ง

4

20 ครั้ง

9

19 ครั้ง

3

8

18 ครั้ง

1

17 ครั้ง

0

6

12 ครั้ง

7

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

7

23 ครั้ง

9

22 ครั้ง

0

2

6

19 ครั้ง

5

18 ครั้ง

8

17 ครั้ง

1

4

14 ครั้ง

3

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

5

24 ครั้ง

4

23 ครั้ง

7

22 ครั้ง

8

20 ครั้ง

9

18 ครั้ง

2

17 ครั้ง

0

1

3

16 ครั้ง

6

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
31 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

29 ครั้ง

คี่-คู่-คู่

28 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

24 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่

16 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
33 ครั้ง

สูง-สูง-สูง

27 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง

26 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

25 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

22 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง

18 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
10 ครั้ง

5->6

9 ครั้ง

7->8

7->9

8 ครั้ง

0->6

2->5

2->7

3->7

9->7

9->8

7 ครั้ง

2->3

5->5

5->7

6->6

6 ครั้ง

1->9

2->1

4->0

5->9

6->0

8->0

8->4

8->5

9->2

5 ครั้ง

0->0

0->1

0->4

1->2

1->3

2->8

4->5

4->7

6->2

6->4

8->2

8->7

9->4

9->5

4 ครั้ง

0->9

1->0

1->1

2->9

3->2

3->4

3->6

3->9

4->1

4->2

4->4

4->8

4->9

5->0

5->1

5->2

5->4

6->1

6->5

7->5

3 ครั้ง

0->7

0->8

1->5

2->2

2->4

3->0

3->3

4->3

5->8

6->8

6->9

7->0

7->4

7->6

7->7

8->3

8->8

9->1

9->3

9->6

2 ครั้ง

0->2

0->3

0->5

1->4

1->6

1->7

1->8

2->0

3->1

6->3

7->2

7->3

8->1

9->9


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลวันที่หวยออกรางวัลที่ 1รางวัลเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว
ads
adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้