ads

ตรวจหวย รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สถิติหวย 100 งวดล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

379

2 ครั้ง

057

194

245

250

282

355

364

375

447

485

544

578

595

780

927

970

984

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
30 ครั้ง

5

27 ครั้ง

2

23 ครั้ง

4

22 ครั้ง

3

19 ครั้ง

6

18 ครั้ง

0

9

15 ครั้ง

7

14 ครั้ง

1

8

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
27 ครั้ง

9

26 ครั้ง

7

23 ครั้ง

8

22 ครั้ง

4

21 ครั้ง

5

18 ครั้ง

0

2

6

15 ครั้ง

1

12 ครั้ง

3

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

4

25 ครั้ง

5

23 ครั้ง

7

22 ครั้ง

1

21 ครั้ง

2

18 ครั้ง

8

9

16 ครั้ง

0

6

15 ครั้ง

3

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
32 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

31 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

30 ครั้ง

คี่-คู่-คู่

24 ครั้ง

คู่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่

23 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

22 ครั้ง

คู่-คู่-คู่

14 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
33 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง

31 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

26 ครั้ง

สูง-สูง-สูง

25 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ

21 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

20 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง

19 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
11 ครั้ง

7->8

8 ครั้ง

5->5

5->7

7 ครั้ง

1->9

2->3

2->5

3->7

4->4

7->9

8->7

9->2

9->7

9->8

6 ครั้ง

0->6

2->7

3->4

4->2

4->5

4->7

4->9

5->6

5->9

6->4

6->6

8->0

8->4

8->5

9->1

5 ครั้ง

0->1

0->4

0->9

2->8

2->9

4->0

5->1

5->4

6->9

8->2

9->4

4 ครั้ง

1->0

2->1

4->1

5->0

5->2

5->8

6->0

6->1

6->2

6->5

7->3

9->5

9->6

3 ครั้ง

0->0

0->5

0->7

0->8

1->1

1->3

2->2

2->4

2->6

3->1

3->2

3->3

3->5

3->6

4->8

7->0

7->2

7->4

7->5

7->6

7->7

9->3

2 ครั้ง

0->2

1->2

1->4

1->5

1->6

1->7

1->8

2->0

3->0

3->8

3->9

4->3

6->3

6->8

8->1

8->8


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลวันที่หวยออกรางวัลที่ 1รางวัลเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว
ads
adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้