ads

ตรวจลอตเตอรี่ รางวัลเลขหน้า 3 ตัว สถิติหวย 9 ปี


หวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

007

285

403

464

625

726

739

2 ครั้ง

008

031

037

043

058

061

106

111

181

206

238

247

261

264

302

307

318

323

324

335

355

366

382

384

392

412

429

471

489

512

530

532

552

594

596

609

626

648

670

678

679

699

722

725

757

786

804

817

834

885

901

912

913

918

930

931

947

949

971

975

983

999

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขหน้า 3 ตัว


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
50 ครั้ง

3

45 ครั้ง

2

9

43 ครั้ง

6

42 ครั้ง

1

5

40 ครั้ง

7

39 ครั้ง

8

35 ครั้ง

0

33 ครั้ง

4

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
53 ครั้ง

3

45 ครั้ง

0

2

8

42 ครั้ง

1

40 ครั้ง

4

7

38 ครั้ง

6

33 ครั้ง

5

9

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
46 ครั้ง

0

45 ครั้ง

6

44 ครั้ง

8

9

41 ครั้ง

1

3

4

40 ครั้ง

5

37 ครั้ง

7

35 ครั้ง

2

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
58 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

56 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่

55 ครั้ง

คู่-คู่-คี่

53 ครั้ง

คู่-คู่-คู่

49 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

44 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

43 ครั้ง

คู่-คี่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
60 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง

53 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

52 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

50 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง

47 ครั้ง

สูง-สูง-สูง

42 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลเลขหน้า 3 ตัว

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
16 ครั้ง

6->4

15 ครั้ง

2->6

3->0

14 ครั้ง

2->8

7->3

13 ครั้ง

0->0

3->8

8->3

12 ครั้ง

1->2

1->3

1->8

3->1

3->6

3->9

6->1

9->4

11 ครั้ง

0->3

2->5

4->3

6->6

7->2

8->0

9->1

10 ครั้ง

0->6

2->4

3->2

4->7

5->7

5->9

6->2

7->8

9 ครั้ง

0->4

1->0

1->1

2->0

3->4

4->0

5->1

5->3

5->5

6->7

8->5

8->8

8->9

8 ครั้ง

0->7

0->9

3->5

4->2

4->8

5->8

7->1

7->5

9->0

9->3

9->7

9->9

7 ครั้ง

0->5

1->7

2->2

2->9

3->3

4->9

5->4

6->0

7->6

7->7

8->1

8->6

8->7

9->6

9->8

6 ครั้ง

0->2

1->4

1->5

1->6

2->3

2->7

4->1

4->5

4->6

5->2

7->9

8->2

8->4

5 ครั้ง

1->9

2->1

3->7

5->0

6->9

7->0

9->5

4 ครั้ง

0->1

0->8

6->5

6->8

7->4

9->2

3 ครั้ง

6->3

2 ครั้ง

4->4

5->6


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลวันที่หวยออกรางวัลที่ 1รางวัลเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว
ads
adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้