ads

ตรวจลอตเตอรี่ รางวัลที่ 2 สถิติหวย 24 ปี


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลที่ 2


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
308 ครั้ง

3

300 ครั้ง

1

297 ครั้ง

2

292 ครั้ง

8

289 ครั้ง

4

277 ครั้ง

6

7

276 ครั้ง

9

270 ครั้ง

0

264 ครั้ง

5

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
309 ครั้ง

2

7

305 ครั้ง

0

289 ครั้ง

6

284 ครั้ง

4

281 ครั้ง

3

277 ครั้ง

1

5

266 ครั้ง

9

253 ครั้ง

8

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
320 ครั้ง

0

296 ครั้ง

7

293 ครั้ง

4

290 ครั้ง

2

286 ครั้ง

9

284 ครั้ง

1

283 ครั้ง

3

277 ครั้ง

6

273 ครั้ง

8

248 ครั้ง

5

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
306 ครั้ง

0

299 ครั้ง

7

298 ครั้ง

2

287 ครั้ง

8

283 ครั้ง

9

279 ครั้ง

5

278 ครั้ง

1

277 ครั้ง

3

275 ครั้ง

6

268 ครั้ง

4

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 5 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
313 ครั้ง

0

306 ครั้ง

2

300 ครั้ง

9

293 ครั้ง

1

7

278 ครั้ง

3

277 ครั้ง

4

276 ครั้ง

8

258 ครั้ง

6

256 ครั้ง

5

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 6 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
307 ครั้ง

6

299 ครั้ง

2

293 ครั้ง

5

292 ครั้ง

8

291 ครั้ง

4

278 ครั้ง

7

277 ครั้ง

0

276 ครั้ง

1

274 ครั้ง

3

263 ครั้ง

9

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
64 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่

57 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

55 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

54 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

53 ครั้ง

คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่

51 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่

50 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่

49 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่

คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่

48 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

47 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่

46 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

45 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่

44 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

43 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่

42 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่

คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่

41 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

40 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

39 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

38 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่

35 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

34 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

33 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่

31 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 2 ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
66 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

63 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

61 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

57 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

56 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

54 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

53 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

52 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

50 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

49 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

48 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

47 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

46 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

45 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

44 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

43 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

42 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

41 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

40 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

39 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

38 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

37 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

36 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

35 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

34 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

32 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลที่ 2

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 2 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
172 ครั้ง

0->0

169 ครั้ง

2->2

166 ครั้ง

1->7

163 ครั้ง

7->7

162 ครั้ง

4->0

161 ครั้ง

2->4

160 ครั้ง

0->2

7->5

159 ครั้ง

2->3

2->7

6->7

158 ครั้ง

0->4

0->8

1->0

6->2

157 ครั้ง

0->3

156 ครั้ง

1->2

6->0

7->2

154 ครั้ง

9->4

153 ครั้ง

4->2

152 ครั้ง

0->7

4->1

151 ครั้ง

2->5

3->1

3->3

7->1

150 ครั้ง

8->6

149 ครั้ง

3->0

3->7

148 ครั้ง

5->0

7->8

8->9

147 ครั้ง

6->9

7->9

146 ครั้ง

5->2

5->6

8->0

145 ครั้ง

9->5

9->9

144 ครั้ง

2->0

2->1

2->6

3->6

143 ครั้ง

3->9

7->0

8->8

9->0

142 ครั้ง

1->3

1->4

9->1

141 ครั้ง

0->1

4->5

9->6

140 ครั้ง

0->5

0->6

4->3

139 ครั้ง

2->9

3->4

3->8

6->8

9->2

9->7

138 ครั้ง

4->6

137 ครั้ง

1->1

1->6

7->3

136 ครั้ง

0->9

7->4

8->3

135 ครั้ง

3->2

134 ครั้ง

4->4

8->1

8->4

9->8

133 ครั้ง

1->8

4->8

6->6

7->6

132 ครั้ง

4->9

5->1

5->4

5->7

131 ครั้ง

1->9

130 ครั้ง

1->5

2->8

5->9

8->2

8->5

8->7

129 ครั้ง

9->3

127 ครั้ง

3->5

126 ครั้ง

4->7

124 ครั้ง

5->3

5->8

6->1

123 ครั้ง

6->4

119 ครั้ง

6->5

118 ครั้ง

6->3

110 ครั้ง

5->5


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลที่ 2 (นับจากซ้ายมือ)


adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้