ads

ตรวจหวย รางวัลเลขหน้า 3 ตัว สถิติหวย 100 งวดล่าสุด


หวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

285

2 ครั้ง

007

043

206

247

307

625

722

725

786

817

834

912

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขหน้า 3 ตัว


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
27 ครั้ง

2

23 ครั้ง

7

9

21 ครั้ง

8

20 ครั้ง

1

3

6

19 ครั้ง

0

16 ครั้ง

5

11 ครั้ง

4

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

4

25 ครั้ง

3

24 ครั้ง

8

23 ครั้ง

1

18 ครั้ง

0

17 ครั้ง

2

5

7

9

16 ครั้ง

6

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
25 ครั้ง

9

22 ครั้ง

8

21 ครั้ง

2

3

20 ครั้ง

5

7

19 ครั้ง

4

6

18 ครั้ง

1

15 ครั้ง

0

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
31 ครั้ง

คู่-คู่-คี่

29 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

27 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

24 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่

22 ครั้ง

คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คี่

21 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
34 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

29 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง

27 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง

24 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ

23 ครั้ง

สูง-สูง-สูง

19 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

17 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลเลขหน้า 3 ตัว

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
10 ครั้ง

6->4

9 ครั้ง

3->6

8 ครั้ง

2->8

7 ครั้ง

1->3

2->5

3->0

4->3

5->9

6->1

8->3

8->9

9->1

9->4

6 ครั้ง

1->2

4->7

4->8

7->3

8->5

8->8

5 ครั้ง

0->4

0->6

0->7

1->5

1->7

1->8

2->0

3->8

3->9

5->8

6->2

6->6

7->1

7->2

7->7

7->8

9->3

4 ครั้ง

0->0

0->3

0->9

1->0

1->4

2->2

2->4

2->6

2->9

3->1

3->2

4->9

5->1

5->4

5->5

7->9

8->1

8->6

9->5

9->8

3 ครั้ง

0->1

0->2

0->5

1->9

2->3

2->7

3->3

3->4

3->7

4->0

4->1

4->2

5->2

5->3

5->7

6->0

7->4

7->5

7->6

8->0

8->2

8->4

9->0

9->7

9->9

2 ครั้ง

1->1

1->6

2->1

3->5

4->4

4->5

6->7

8->7

9->2

9->6


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลวันที่หวยออกรางวัลที่ 1รางวัลเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว
ads
adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้