ads

ตรวจหวย รางวัลเลขหน้า 3 ตัว สถิติหวย 100 งวดล่าสุด


หวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

285

739

2 ครั้ง

007

037

058

247

648

678

722

725

786

817

834

931

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขหน้า 3 ตัว


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
28 ครั้ง

7

25 ครั้ง

2

23 ครั้ง

3

22 ครั้ง

6

19 ครั้ง

0

18 ครั้ง

5

8

17 ครั้ง

1

16 ครั้ง

9

14 ครั้ง

4

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
24 ครั้ง

3

22 ครั้ง

0

21 ครั้ง

2

8

20 ครั้ง

7

19 ครั้ง

1

4

6

9

16 ครั้ง

5

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

8

24 ครั้ง

9

22 ครั้ง

1

4

20 ครั้ง

7

19 ครั้ง

0

5

18 ครั้ง

6

15 ครั้ง

2

3

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
28 ครั้ง

คู่-คู่-คี่

27 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่

26 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

24 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่

23 ครั้ง

คู่-คู่-คู่

21 ครั้ง

คู่-คี่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
32 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

31 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง

25 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ

24 ครั้ง

สูง-สูง-สูง

21 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง

15 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลเลขหน้า 3 ตัว

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
10 ครั้ง

2->8

3->6

9 ครั้ง

0->0

8 ครั้ง

6->4

7->8

7 ครั้ง

6->7

7->2

7->3

8->5

6 ครั้ง

0->5

0->9

2->6

2->9

3->0

3->9

4->3

5->9

6->1

8->9

9->1

9->4

5 ครั้ง

1->2

1->8

1->9

2->2

2->4

3->1

4->2

5->4

5->8

7->1

8->1

8->3

9->3

4 ครั้ง

0->3

0->7

1->0

1->5

1->7

2->0

2->7

3->3

3->4

3->8

4->1

4->7

4->8

5->7

6->0

6->2

6->6

7->4

7->5

7->7

8->0

8->6

9->7

9->8

3 ครั้ง

0->2

0->6

1->1

1->4

2->5

3->2

3->7

5->1

5->3

5->5

6->8

7->0

7->6

7->9

9->0

9->6

2 ครั้ง

0->1

0->4

0->8

1->3

2->1

3->5

4->0

4->4

4->5

4->6

4->9

5->0

5->2

6->3

6->5

8->2

8->4

8->7

8->8

9->5

9->9


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลวันที่หวยออกรางวัลที่ 1รางวัลเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว
ads
adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้